Informasjon

Diagnostikk av hjernesvulster

Biopsi og histologi

I tillegg til overnevnte undersøkelser er kirurgi nødvendig for å diagnostisere en hjernesvulst og for å kunne fastslå svulsttypen med sikkerhet. Kirurgi tillater hjernekirurgen å ta en biopsi, en vevsprøve, som innebærer å fjerne en bit av svulsten slik at den kan bli gransket under et mikroskop (histologisk bedømmelse). Histologien er gjerne helt avgjørende både for valg av behandling og for å bedømme prognosen.

Mikroskopi
Mikroskopi

En biopsi kan utføres som en del av en operasjon med å fjerne en svulst. Men undersøkelsen kan også utføres som en egen prosedyre for å kunne avgjøre videre behandling.

For å komme til må kirurgen enten bore et hull gjennom hodeskallen, andre ganger skjæres det ut en større bit av hodeskallen (kraniotomi) for å sikre best mulig oversikt ved biopsitakingen. En tynn nål føres så inn i svulsten, og svulstvev tas ut gjennom nålen. Beinbiten settes på plass når inngrepet er over.

Stereotaktisk biopsi

Hjernesvulster ligger sjelden på overflaten av hjernen. Det er derfor ikke så enkelt å treffe svulsten med biopsinålen. Samtidig er det også viktig å gjøre minst mulig skade på det friske hjernevevet under biopsitakingen. For å få til dette, er det utviklet avansert metodikk for å sikre at kirurgen treffer svulsten med minimal skade på annet vev. Ulike systemer finnes, i Trondheim har man utviklet en metode som kombinerer MR tatt før inngrepet med ultralyd tatt under inngrepet. Nevrokirurgen har da et tredimensjonalt bilde, og biopsinålen kan følges på sin vei mot svulsten.

Animasjon om biopsi
Forrige side Neste side