Informasjon

Komplikasjoner til hjernesvulster

En hjernesvulst kan skade den delen av hjernen hvor svulsten befinner seg. Avhengig av lokalisasjon vil det kunne føre til bortfall av eller svekkede funksjoner

Hjerne - funksjonsområder
Hjerne - funksjonsområder

Avhengig av størrelse og plassering, kan en hjernesvulst forårsake forbigående eller varig hjerneskade. Hjernen er oppdelt i ulike områder som er ansvarlige for et mangfold av funksjoner. For eksempel har den fremre delen av hjernen viktige oppgaver med å hjelpe oss å tenke og å styre våre bevegelser. En hjernesvulst i dette området kan for eksempel føre til lærevansker og nedsatt hukommelse. Den kan også gjøre det vanskelig å snakke og å gå. En hjernesvulst i bakre del av hjernen, i occipitallappen, kan gi synsproblemer. Dette er fordi hjernens synssenter, som kontrollerer din evne til å se og forstå hva du ser, ligger her.

Hjernesvulster kan forårsake en akutt tilstand som betegnes hydrocefalus. Det er en tilstand med opphopning av væske (spinalvæske) inne i og rundt hjernen, og med derav følgende økt trykk inne i hjernen. Tilstanden oppstår når en svulst blokkerer sirkulasjonen av spinalvæske i og rundt hjernen. Det økte trykket kan skade strukturer i hjernen. Væsken må dreneres vekk for å få senket trykket og dermed redusere risikoen for hjerneskade.

Blødning i hjernen forårsaket av en svulst krever ofte akutt behandling.

Hjernen din kontrollerer alt du gjør. En aggressiv svulst kan i verste fall ødelegge så mye hjernevev at livsviktige funksjoner rammes, og at man dør som en direkte følge av svulsten.

Vil du vite mer?