Informasjon

Komplikasjoner til hjernesvulster

En hjernesvulst kan skade den delen av hjernen hvor svulsten befinner seg. Avhengig av lokalisasjon vil det kunne føre til bortfall av eller svekkede funksjoner

Hopp til innhold

Hjerne - funksjonsområder
Hjerne - funksjonsområder

Avhengig av størrelse og plassering, kan en hjernesvulst forårsake forbigående eller varig hjerneskade. Hjernen er oppdelt i ulike områder som er ansvarlige for et mangfold av funksjoner. For eksempel har den fremre delen av hjernen viktige oppgaver med å hjelpe oss å tenke og å styre våre bevegelser. En hjernesvulst i dette området kan for eksempel føre til lærevansker og nedsatt hukommelse. Den kan også gjøre det vanskelig å snakke og å gå. En hjernesvulst i bakre del av hjernen, i occipitallappen, kan gi synsproblemer. Dette er fordi hjernens synssenter, som kontrollerer din evne til å se og forstå hva du ser, ligger her.

Hjernesvulster kan forårsake en akutt tilstand som betegnes hydrocefalus. Det er en tilstand med opphopning av væske (spinalvæske) inne i og rundt hjernen, og med derav følgende økt trykk inne i hjernen. Tilstanden oppstår når en svulst blokkerer sirkulasjonen av spinalvæske i og rundt hjernen. Det økte trykket kan skade strukturer i hjernen. Væsken må dreneres vekk for å få senket trykket og dermed redusere risikoen for hjerneskade.

Blødning i hjernen forårsaket av en svulst krever ofte akutt behandling.

Hjernen din kontrollerer alt du gjør. En aggressiv svulst kan i verste fall ødelegge så mye hjernevev at livsviktige funksjoner rammes, og at man dør som en direkte følge av svulsten.

Vil du vite mer?