Informasjon

Hjernesvulster - symptomer og tegn

Hjernesvulster kan forårsake ulike symptomer og tegn, og hodepine er kanskje det vanligste. Siden hodepine er så vanlig, og hjernesvulser så sjeldne, er sjansen for at hodepine er et tegn på hjernesvulst, ytterst liten.

Symptomer og tegn på en hjernesvulst avhenger av hvor stor svulsten er, hvor den ligger og hvor raskt den vokser. En hjernesvulst kan forårsake et mangfold av symptomer fordi den kan trykke på hjernevev, eller den kan vokse inn i hjernevevet og skade funksjonen til akkurat det hjernevevet. På den måten kan svulsten skade og ødelegge områder som er ansvarlig for sansene våre, bevegelser, balanse, tale, hukommelse og atferd. Hjernesvulst kan også forårsake hevelse i omkringliggende hjernevev (ødem), noe som ytterligere øker trykk og symptomer. En hjernesvulst kan også påvirke hjernens hormonsenter i hypothalamus/hypofyse og slik føre til endringer i en lang rekke hormonelle funksjoner i kroppen.

I starten kan symptomer og tegn være vage, og de kan komme og gå, noe som gjør det vanskelig å stille en diagnose. Andre sykdommer kan gi liknende symptomer og tegn.

Hvor raskt symptomene innsetter og forverres, kan si noe om alvorlighetsgraden til sykdommen. Den mest ondartede typen hjernesvulst (glioblastom) gir gjerne symptomer som gjør at den som rammes, søker hjelp etter bare noen uker, mens personer med langsomtvoksende svulster (for eksempel meningeom), kan gå i flere år før de søker hjelp for sine symptomer. Av og til oppstår blødning i svulsten. Symptomene kan da utvikle seg like raskt som ved et hjerneslag.

Blødninger og opphovning i hjernen kan være svært farlig. Dette er fordi hjernen er omgitt av hardt bein (kraniet). Alle andre plasser i kroppen utvider vevet seg rundt en irritasjon, men det skjer ikke hjernen, og en hevelse fører til at omliggende hjernevev blir sammentrykt. Blir trykkstigningen i hodet stor nok, vil hele hjernen skyves i den eneste retningen hvor trykket kan få utløp - gjennom hullet i bunnen av skallegropen (hvor hjernen går over i ryggmargen). Om hjernen blir presset ned mot dette hullet, kan strukturer som er viktige for pust og hjerterytme bli forstyrret. Pusten kan vi til en viss grad viljestyre, men slutter hjertet å slå, kan vi ikke få det til å starte igjen med viljen. Derfor kan alvorlig trykkstigning i hjernen forårsake plutselig død på grunn av det legene kaller "herniering".

Symptomer på hjernesvulst

 • Nyoppstått hodepine, særlig når du våkner. Men langt fra alle har hodepine, og hodepine er svært sjelden forårsaket av en hjernesvulst
 • Kramper, epileptiske anfall
 • Uforklarlig kvalme og brekninger
 • Synsforstyrrelser i form av sløret syn, dobbeltsyn, tap av syn ut mot sidene
 • Gradvis tap av følelse eller bevegelse i en arm eller et bein
 • Balanseproblemer
 • Talevansker
 • Trøtthet
 • Tiltagende forvirring
 • Endringer i personlighet eller atferd
 • Hørselsproblemer
 • Hormonelle forstyrrelser

Ulike svulstkarakteristika

Ut i fra de symptomer og tegn som foreligger, kan legen danne seg et ganske godt inntrykk av hva som skjer inne i hjernen.

 • Rask trykkøkning inne i hjernen (for eksempel hurtigvoksende svulst) gir symptomer som hodepine, kvalme, oppkast, bevissthetsnedsettelse.
 • Langsom trykkøkning inne i hjernen gir symptomer som hodepine om natten eller morgenen, ofte sammen med kvalme, brekninger, tåkesyn, svimmelhet eller ustøhet.
 • Andre symptomer kan være langsomt økende lammelser, talevansker og andre funksjonsutfall, treghet, personlighetsforandringer.
 • Hypofysesvulster, det vil si svulster i hjernens overordnede hormonsenter, gir hormonelle forandringer. Det kan blant annet føre til opphør av menstruasjon, impotens, væskeutskillelse fra brystene (galaktoré) eller vekstforstyrrelser.

Svulstens beliggenhet

Hjerne - funksjonsområder

Det er ofte mulig for legen (nevrologen) å kunne fastslå hvor svulsten sitter, basert på de symptomer og tegn (utfall) som er til stede. Dette fordi hjernen er svært logisk bygd opp. Bestemte funksjoner ivaretas av bestemte områder i hjernen (se figur). Du kan lese mer om sammenhengen mellom skader/sykdom i bestemte områder av hjernen og hvilke funksjoner som rammes i dokumentet om hjernefunksjoner.

Vil du vite mer?