Informasjon

Primære hjernesvulster - gliomer

Gliomer er den vanligste gruppen primære hjernesvulster. Svulstene utgår fra umodne gliaceller (stamceller), og de deles inn etter hvilke modne celletyper de minner mest om - astrocytter, oligodendrocytter eller ependymceller.

Hjernebark - oversikt medialt
Hjernebark - oversikt medialt

Med primære hjernesvulster forstår vi svulster som oppstår i hjernen eller hjernehinnene. Gliomer er den vanligste gruppen av hjernesvulster. Inntil nylig trodde vi at en svulst oppstår som følge av forandringer i en normal, moden celle i nervesystemet. Nå er det vist at det finnes stamceller i hjernen som kan utvikle seg til nevroner, astrocytter eller oligodendrocytter. Dette har ført til at mange nå tror at gliomene utvikles fra nervesystemets stamceller.

Karakteristiske fellestrekk for de ulike svulsttypene er tendensen til diffus innvekst (infiltrasjon) i hjernen. Det begrenser mulighetene for å fjerne svulstene med kirurgisk behandling. Et annet fellestrekk er at de uhyre sjelden sprer seg (metastaserer) til andre organer.

Astrocytomer

Det vanligste gliomet er astrocytomet. Denne svulsttypen kan forekomme i de fleste deler av hjernen. Noen ganger forekommer den også i ryggmargen. Oftest finnes den i hoveddelen av hjernen, storhjernen. Mennesker i alle aldre kan utvikle astrocytomer, men de er vanligst blant voksne, særlig middelaldrende menn. Astrocytomene inndeles i fire grader fra de "snilleste" (grad 1) til de "sinteste" (grad 4).

Ependymomer

Ventrikkelsystemet, sidebilde
Ventrikkelsystemet, sidebilde

Disse svulstene består av celler som minner om de cellene som kler de indre hulrommene i hjernen (hjerneventriklene). I ventriklene produseres og lagres den væsken som omslutter hjernen og ryggmargen (spinalvæske), denne væsken har som hovedoppgave å beskytte mot støt og tilføre vevet næring. Ependymomer utgjør en sjelden type gliomer og kan finnes hvor som helst i hjernen eller ryggmargen, men de er vanligst å finne i hoveddelen av hjernen, storhjernen. Ependymomer kan spre seg fra hjernen til ryggmargen via cerebrospinalvæsken. Mennesker i alle aldre kan få ependymom, også barn. Slike svulster forekommer oftere på undersiden av hjernen hos barn. Ependymomer i ryggmargen utgjør mer enn halvparten av alle ryggmargssvulster hos voksne.

Oligodendrogliomer

Disse primære hjernesvulstene minner om de hjernecellene som kalles oligodendrocytter. De gir støtte og næring til de cellene som overfører nerveimpulser. Denne svulsttypen finnes normalt i storhjernen, hoveddelen av hjernen. Selv om oligodendrogliomer er vanligere blant voksne, forekommer de også hos barn. De er vanligere blant menn enn kvinner.

Blandede gliomer

Blandede gliomer er hjernesvulster som har trekk fra mer enn én type hjerneceller, fra astrocytter, ependymalceller og/eller oligodendrocytter. Også denne typen svulst forekommer oftest i hoveddelen av hjernen - storhjernen. Som de andre gliomene kan den spre seg til andre deler av hjernen. Skjønt blandede gliomer er vanligere blant voksne, forekommer de også blant barn. De er vanligere blant menn enn kvinner.

Vil du vite mer?