Informasjon

Kraniebrudd

Brudd på hodeskallen skyldes en større hodeskade.

Konsekvensene av slike skader kan være fra bagatellmessige til dødelige.

Hva er et kraniebrudd?

Et kraniebrudd innebærer brudd på hodeskallen. Det skilles mellom tre hovedtyper skallebrudd: langsgående brudd på siden av hodet (lineært brudd), inntrykningsbrudd (impresjonsbrudd) - en del av skallen er inntrykket - og brudd i "gulvet" av hodeskallen (basisbrudd). Et skallebrudd regnes som infisert (forurenset) dersom det er åpning gjennom overliggende hud, og når et kraniebrudd involverer bihulene eller mellomøret.

Kraniebrudd forekommer forholdsvis hyppig ved større hodeskader, særlig hos barn. Lineære brudd er vanligst.

Hva kan skje ved et kraniebrudd?

Et kraniebrudd er vanligvis resultatet av et plutselig, kraftig slag mot hodet. Foruten brudd på hjerneskallen kan slike voldsomme skader mot hodet føre til hjernerystelse, hjerneskade, skade på nervefibre og blødning i eller rundt hjernen. Lineære brudd medfører risiko for overrivning og rifter i blodårer, og denne typen brudd er den vanligste årsaken til epiduralblødning. Også basisbrudd kan skade blodårer, men medfører ofte også skader på hjernenerver og kan føre til hjernehinnebetennelse.

Alvorlighetsgraden av hodeskaden kan variere betydelig, avhengig av i hvilken grad det oppstår andre skader i tillegg til kraniebruddet. Milde skader kan forårsake forbigående uklarhet og hodepine, alvorlige hodeskader kan være dødelige.

Diagnosen

Skadesituasjonen kan variere fra milde hodesmerter til bevisstløshet og død. Ved basisbrudd kan det dryppe/renne klar væske fra nese eller ører - noe som tyder på lekkasje av hjernevæske (cerebrospinalvæske). Rødsprengt hevelse omkring øynene (brillehematom) tyder på basisbrudd. Hørselstap tyder på brudd i ørebenskjeden, blod i mellomøret eller skade på hørselsnerven. Tap av lukt og syn skyldes skade på luktenerven og synsnerven. Dobbeltsyn og nedsatt syn kan skyldes skader på hjernenervene til øyemusklene.

Ved lineære brudd har pasienten ofte få symptomer. Dersom blodårer er overrevet på innsiden av skallen, kan det gi epiduralblødning. Typisk for epiduralblødning er at symptomene tiltar - noen ganger dramatisk - i løpet av de første 24 timene etter skaden.

CT er standardundersøkelsen. Undersøkelsen gir også informasjon om eventuelle hjerneskader.

Behandling

De fleste kraniebrudd kan behandles avventende. Pasienter med små lineære brudd eller inntrykningsbrudd og uten tegn på hjerneskade kan reise hjem etter en observasjonsperiode. Ved tegn på alvorligere skade må den tilskadekomne stabiliseres i akuttfasen og behandlingsmålet blir å forhindre utvikling av komplikasjoner.

Eventuell kirurgisk behandling tilpasses den enkelte tilstand. Åpne sår, lekkasje av hjernevæske, blødninger krever umiddelbar operasjon. Moderne kirurgiske metoder kan nå behandle mange av komplikasjonene forbundet med kraniebrudd.

Prognose

Kraniebrudd omfatter alt fra helt ukompliserte skader til skader som gir livstruende komplikasjoner. Blødning inne i kraniet er den vanligste komplikasjon til kraniebrudd. Omtrent en av fire voksne med kraniebrudd utvikler blodansamling (hematom) som følge av blødning. Andre komplikasjoner kan være hjernevæskelekkasje, hjernehinnebetennelse, blodpropp i hjernen, skade av hjernenerver, epilepsi.

Prognosen er avhengig av skadens omfang. Ved mindre skader og hos barn er prognosen ofte god. Faktorer som indikerer dårligere prognose, er blant annet stor skade, langvarig bevisstløshet og komplikasjoner inne i skallen.

Vil du vite mer?