Informasjon

Hjernerystelse etter hjernerystelse

Ved en hjernerystelse oppstår forbigående endringer i hjernens funksjon. Avhengig av graden av hjernerystelse tar det tid før hjernen normaliseres. I denne restitusjonsfasen er hjernen ekstra sårbar for nye hodeskader.

Hva menes med hjernerystelse etter hjernerystelse?

Second Impact Syndrome (SIS) er en kontroversiell tilstand som første gang ble beskrevet i 19841. Det er en tilstand som først og fremst rammer en idrettsutøver etter en hodeskade med hjernerystelse2. Typisk skjer det når denne utøveren utsettes for en ny hjernerystelse før symptomene fra den forrige hjernerystelsen har gått tilbake. Det andre slaget kan komme minutter, dager eller uker etter den første hjernerystelsen. Selv milde grader av hjernerystelse kan lede til SIS. Det oppstår raskt en katastrofal hevelse i hjernen som kan medføre alvorlig hjerneskade (hjerneherniering). Tilstanden kan være dødelig, og blant de som overlever, får mange varige hjerneskader.

SIS er en sjelden, men fryktet hendelse siden det er en ung, i utgangspunktet frisk idrettsutøver, som rammes og som dør i løpet av få minutter.

I USA registrerte man i perioden fra 1980 til 1993 totalt 35 sannsynlige tilfeller blant amerikanske fotballspillere3. I 2007 ble det rapportert om 94 tilfeller de siste 13 år med dødelig utgang blant fotballspillere i high school4. Det foreligger imidlertid ikke tilsvarende rapporter fra Australia eller Europa.

Neste side