Informasjon

Hjernerystelse etter hjernerystelse

Temaside om Korona

Hjernerystelse

Hjernerystelse er en hodeskade som fører til akutt nedsatt hjernefunksjon, ofte med kortvarig bevissthetstap og med svekket hukommelse for en kortere periode5. Hukommelsestapet gjelder både for hendelser før og etter hodeskaden, men det er vanligvis hukommelsestapet for det som skjedde etter hendelsen, som er mest uttalt6.

Amerikanske helsemyndigheter beregner at det årlig behandles 1.1 million tilfeller av ikke-dødelige traumatiske hjerneskader i USA7. Av disse klassifiseres 300.000 som milde til moderat og 235.000 krever sykehusinnleggelse. Andre amerikanske tall viser at hjernerystelse rammer 128 personer per 100.000. Barn har den høyeste forekomsten av hjernerystelse, og de fleste tilfeller skyldes idrettsuhell eller sykkelulykker i aldersgruppen 5 til 14 år. Fall eller kjøretøyulykker er de vanligste årsaker til hjernerystelse blant voksne.

Det er lite data om forekomsten av SIS.

Etter en hjernerystelse kan pasienten de nærmeste dagene og ukene klage over hodepine, svimmelhet, slapphet, søvnvansker, irritabilitet, intoleranse for alkohol samt andre symptomer som konsentrasjonsvansker, problemer med hukommelsen og intellektuelle vansker5.

En enkel hjernerystelse går over uten komplikasjoner i løpet av ti dager, mens ved en kompleks hjernerystelse vedvarer symptomene utover ti dager, eller det foreligger tilleggssymptomer som kramper, kognitive forstyrrelser, anstrengelsesutløst hodepine eller forvirring. Gjentatte hjerneskader, som flere hjernerystelser som oppstår over en lengre periode på uker til år, kan medføre nevrologiske og kognitive defekter, særlig blant boksere8.

Forrige side Neste side