Informasjon

Hjernerystelse etter hjernerystelse

Temaside om Korona

Hva skjer ved SIS?

En person som får en hjernerystelse, kan utvikle hevelse (ødem) i hjernen, noe som fører til tap av bevissthet, forstyrret hukommelse, desorientering og hodepine. Siden hjernen har innebygget autoregulerende mekanismer som kompenserer for slike skader, så unngås massiv hevelse. Forskerne tror dette skyldes raske endringer i blodstrømmen i hjernen, som reduseres, noe som medfører opphopning av avfallstoffer som laktat og surere miljø inne i cellene2. Også nivået av andre kjemiske stoffer i hjernen endres. Slike endringer i hjernens stoffskifte (metabolisme) antas å øke hjernens sårbarhet for nye skader. Man antar at disse forstyrrelsene i de fleste tilfeller normaliseres i løpet av en uke.

Noen forskere tror at ved en ny hjernerystelse i den sårbare perioden, mister hjernen sin autoregulerende evne. Det fører til raskt økende hjerneødem og i noen tilfeller til herniering av hjernen - en komplikasjon der deler av hjernen presses ned gjennom åpningen på undersiden av kraniet som fører ned i ryggmargskanalen - og som er en dødelig komplikasjon9. Døden inntrer i løpet av noen få minutter.

Les også: Idrett og hjernerystelse - er rådene gode nok?

Forrige side Neste side