Informasjon

Hjernerystelse etter hjernerystelse

Temaside om Korona

Forebygging

En idrettsutøver som viser tegn på hjernerystelse, bør ikke få fortsette å spille eller bokse. Slike tegn er slapphet, hodepine, desorientering, kvalme, brekninger, følelse av å være i en tåke10. Hvis det er tvil om alvorlighetsgraden til skaden, bør utøveren ikke få gjenoppta spillet.

Utfordringen ligger i å avgjøre når utøveren er frisk nok til å gjenoppta idretten når vedkommende er symptomfri. Det er ingen konsensus her og synspunktene blant "eksperter" spriker4-5. Det finnes heller ikke forskning på dette feltet som en kan støtte seg til.

Her er amerikanske retningslinjer vedrørende sportsrelaterte hjernerystelser:

Symptomer Første hjernerystelse Andre hjernerystelse
Grad 1.
Ikke bevissthetstap, forbigående forvirring, tilbakegang av symptomer og mentale forstyrrelser innen 15 minutter
Ta utøveren ut av spillet. Vurder vedkommende hvert 5. minutt. Kan vende tilbake til spill hvis symptomene forsvinner og de mentale funksjoner normaliseres i løpet av 15 minutter. Tillat å spille igjen etter 1 uke dersom det ikke foreligger symptomer i hvile eller ved anstrengelse.
Grad 2.
Som over, men mentale symptomer vedvarer over 15 minutter.
Ta utøveren ut av spillet for resten av dagen. Undersøk på tegn til intrakraniell skade på sidelinjen og la en trenet person gjøre ytterligere undersøkelse samme dag. Utøveren kan tilbake i spill etter 1 uke dersom den nevrologiske undersøkelsen er normal. Tillat å spille etter 2 uker dersom det ikke foreligger symptomer i hvile eller ved anstrengelse. Ta spilleren ut av aktivitet for resten av sesongen dersom CT-bilder viser unormale forhold.
Grad 3.
Ethvert tap av bevissthet.
Gjennomfør en grundig nevrologisk undersøkelse på sykehus og om nødvendig få tatt CT-bilder. Vurder nevrologisk status daglig inntil symptomene etter hjernerystelsen er borte eller stabile. Ta spilleren ut av spill i 1 uke dersom bevissthetstapet varte sekunder; i 2 uker dersom det varte minutter. Utøveren må være uten symptomer i hvile og under anstrengelse for å kunne vende tilbake til spillet. Hold utøveren borte fra spill inntil symptomene har vært borte i minst 1 måned.
Forrige side Neste side