Informasjon

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Både Parkinsons sykdom og behandlingen av tilstanden kan føre til manglende impulskontroll hos pasienten. Det er viktig å kjenne til dette problemet og justere behandlingen før det fører til pinlige episoder, juridiske og økonomiske vansker.

Hva er impulskontrollforstyrrelse ved Parkinsons sykdom?

Parkinsons sykdom er en kompleks nevropsykiatrisk tilstand som foruten motoriske problemer også inkluderer gjennomgripende atferdsforstyrrelser. Apati og impulskontrollforstyrrelser er to vanlige svekkende atferdsendringer som ofte observeres hos pasienter med Parkinsons sykdom

Impulskontrollforstyrrelser er en gruppe overdrevne og/eller skadelige drifter og atferd som kan oppstå hos pasienter med Parkinsons sykdom på ethvert stadium av sykdommen. De er preget av vedvarende tanker eller ukontrollerbar trang til å gjøre ting. De er ofte en bivirkning av dopaminerge medisiner. Pasienter selv vet noen ganger ikke at det er et problem. Omtrent 10-20 prosent av pasienter med Parkinsons sykdom kan utvikle impulskontrollforstyrrelse tidlig i sykdomsutviklingen.

Impulskontrollforstyrrelse kan variere fra lite sjenerende tvangspregede aktiviteter til veldig påtrengende og destruktive aktiviteter som gambling som fører til tap av hus og oppsparte midler; juridiske vansker; hyperseksualitet som fører til utroskap og skilsmisse. Langtidsstudier av pasienter med Parkinsons sykdom har vist at over en fem-års periode kan nesten 50 prosent utvikle denne tilstanden, deg gjelder særlig de som bruker dopaminerge medikamenter. Den årlige forekomsten av nyoppstått impulskontrollforstyrrelse er beregnet til å være 10 til 12 prosent blant dopaminbrukere.

Neste side