Informasjon

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Symptomer

De mest typiske symptomene på impulskontrollforstyrrelse som kan ses hos en pasient med Parkinsons sykdom, er ukontrollert gambling, overspising, overdreven shopping, overdrevne seksuelle aktiviteter. 

Slik atferd kan bli et problem da de kan forårsake personlige, familiemessige eller sosiale problemer. For eksempel kan ukontrollert pengespill føre til alvorlige økonomiske problemer. Overspising kan føre til vektøkning.

En annen vanlig atferd som kan oppstå, er tvangsmessig å gjøre det samme om og om igjen, som å ta fra hverandre og bygge opp igjen ting, sortere bøker i bokhyllen om igjen og om igjen.

Pasienter med impulskontrollforstyrrelser er ofte ikke oppmerksomme på sin situasjon og dens konsekvenser. De kan også prøve å holde tilstanden skjult.

Tilstanden kan observeres hos ubehandlede pasienter, men den er klart hyppigst blant dem som bruker dopaminerge medikamenter og da særlig dopaminagonister. 

Forrige side Neste side