Informasjon

Impulskontrollforstyrrelser ved Parkinsons sykdom

Behandling

I oppfølgingen av pasienter med Parkinsons sykdom er det viktig at legene og annet helsepersonell er oppmerksomme på denne mulige komplikasjonen. Det gjelder også nære omsorgspersoner. Det er viktig å ta opp temaet selv om det kan være ubehagelig.

Ved mistanke om impulskontrollforstyrrelse bør pasientens nevrolog kontaktes og informeres. Siden bivirkningen oftest opptrer med dopaminagonister, vil det første tiltaket som regel være å redusere dosen, men dette bør ikke skje for raskt da det kan utløse andre symptomer (dopamin abstinenssyndrom). Ofte startes det forsiktig med levodopa under nedtrappingen med dopaminagonisten. Dosen av levodopa må tilpasses pasientens symptomer. Dilemmaet er at også levodopa kan forverre en impulskontrollforstyrrelse.

Det er uklart om andre medisiner kan hjelpe mot impulskontrollforstyrrelsen.

Dersom endringen i medisineringen ikke fører til bedring av impulskontrollforstyrrelsen, kan det noen ganger være aktuelt å forsøke psykologisk behandling, selv om virkningen av slik behandling er usikker.

Det vil kunne være behov for å ta kontroll over pengeforbruket ved å sperre betalings- og kredittkort.

Forrige side Neste side