Informasjon

Hva er årsaken til Parkinsons sykdom?

Vi vet at Parkinsons sykdom skyldes mangel på nervesignalstoffet dopamin i hjernen. Årsaken er at nerveceller i et bestemt område av hjernen dør eller svekkes. Det er ukjent hvorfor dette skjer.

Hjerneceller og dopamin

Parkinsons sykdom, også kalt paralysis agitans, er en av de mest komplekse og omfattende av sykdommene som angriper nervesystemet. Sykdommen er gjenstand for mye forskning, og man forstår stadig mer om sykdommen. 

Parkinsons sykdom ble første gang beskrevet i 1817 av briten James Parkinson, men først i 1960-årene fant forskerne den viktigste svikten som forårsaker symptomene: mangel på et kjemisk stoff, kalt dopamin, i hjernen. Funksjonen til dopamin er å overføre bestemte typer nervesignaler mellom hjerneceller (nevroner). Kjemiske stoffer som virker på denne måten, kaller vi nevrotransmittere.

Animasjon om Parkinsons sykdom

Grunnen til mangelen på dopamin er at hjerneceller (nevroner) i et bestemt område av hjernen, kalt substantia nigra, dør eller svekkes. Det finnes teorier om hvorfor dette skjer, men den grunnleggende årsaken er fortsatt ukjent.

Parkinsons disease.jpg

Hjernecellene i substantia nigra har utløpere til et annet senter i hjernen, som kalles corpus striatum. Corpus striatum er ansvarlig for at bevegelsene våre blir myke, avstemte og kontrollerte. For at nervesignalene fra substantia nigra skal overføres riktig til corpus striatum, behøves det kjemiske stoffet dopamin.

Når cellene i substantia nigra dør eller hemmes, vil de ikke lenger produsere dopamin, og signaloverføringen til corpus striatum blir derfor forstyrret. Det er dette som forårsaker symptomene ved Parkinsons sykdom.

De mest fremtredende symptomene er stive bevegelser (rigiditet); skjelvinger (tremor) i hender, fingre, kjeve og bein; vanskeligheter med å gjøre raske bevegelser (bradykinesi); og balanseproblemer (postural instabilitet).

Også hjerneceller som inngår i regulering av hjerte, kar, mage, tarm eller hud kan svekkes. Såkalte "høyere funksjoner", det vil si tankevirksomhet, følelser, søvn og så videre kan påvirkes i tillegg. 

Neste side