Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Behandling av Parkinsons sykdom har som mål å lindre symptomene. Det kan være en utfordring å finne balansen mellom effekt og bivirkninger.

Parkinsons sykdom

Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser, blir ødelagte. Symptomene kan komme snikende, og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Sykdommen skyldes en gradvis ødeleggelse av hjerneceller i et lite og avgrenset område i hjernen (substantia nigra). Ødeleggelsen går særlig ut over de cellene som skiller ut stoffet dopamin. Mangel på dette stoffet fører til plager som langsom og treg bevegelighet, økt grad av stivhet i armer og bein, og skjelving i hvile. Slik skjelving rammer i særlig grad hendene.

Praktiske råd og råd om hva du kan gjøre selv ved Parkinsons sykdom, finnes i en annen artikkel.

Basalgangliene.png
Neste side