Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

MAO-B-hemmer

Denne medikamentgruppen inneholder ett av tre virkestoffer: selegilin, rasagilin eller safinamid. Noen studier kan tyde på at selegilin og rasagilin til en viss grad kan beskytte nervecellene mot skade og i beste fall forsinke utviklingen av sykdommen noe. Det er derfor vanlig å gi denne medisinen tidlig i forløpet.

Studier har vist at når denne behandlingen starter tidlig under sykdomsforløpet, fører det til at en beholder arbeidsførhet lenger og kan vente lenger før det er behov for symptomdempende behandling. Det er blant annet norske og danske studier som ligger til grunn for denne oppdagelsen.

Men ifølge en nyere kunnskapsoversikt har ekspertene konkludert med at det per i dag ikke finnes noen aktuell klinisk behandling som kan forebygge Parkinsons sykdom eller som kan forsinke sykdomsutviklingen. 

MAO-B-hemmere brukes ofte i kombinasjon med levodopa da de blant annet hemmer nedbrytningen av dopamin i hjernen. Effekten av levodopa kan på den måten forlenges og forsterkes. Selegilin og Rasagilin kan også brukes som eneste behandling (monoterapi, uten levodopa) i tidlig stadium. 

Forrige side Neste side