Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

COMT-hemmer

En COMT-hemmer (Katekol-O-metyltransferasehemmer) brukes i en viss utstrekning i kombinasjon med levodopa hos pasienter som ikke får fullgod effekt med levodopa alene. COMT-hemmeren Comtess® øker effekten av levodopa og reduserer nedbrytningen av dopamin i hjernen. Det kan derfor være nødvendig å redusere levodopa-dosen.

Medisinen tas som tabletter og skal tas samtidig med et levodopa-legemiddel. Bivirkningene skyldes vanligvis økt effekt av levodopa (for eksempel ufrivillige bevegelser, psykiske bivirkninger og søvnighet). I tillegg er det relativt vanlig med kvalme, brekninger, magesmerter, forstoppelse eller diaré.

Forrige side Neste side