Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

Dopaminagonister

Dopaminagonister ligner på naturlig dopamin og virker direkte på det stedet i hjernen der det mangler dopamin. De ulike medisinene i denne gruppen virker på litt forskjellige måter. Dersom den første ikke virker, er det aktuelt å forsøke en annen.

Aktuelle virkestoffer i dopaminagonistene som brukes i Norge, er ropinirol, pramipeksol, apomorfin og rotigotin. De kan også ha god effekt sammen med levodopa hos eldre pasienter som ikke får fullgod effekt med levodopa brukt alene, eller dersom effekten av levodopa er i ferd med å avta.

Dopaminagonister kan brukes enten alene eller i tillegg til levodopa. Kombinasjonsbehandling er aktuell når pasienten ikke blir stabilisert på det ene preparatet alene, spesielt hos pasienter med doseavhengige variasjoner av effekt.

Valg av preparat ved oppstart av behandling er noe omdiskutert. Det er vanlig å starte med levodopa hos eldre og hos pasienter med uttalte symptomer i bevegelsesapparatet. Hos yngre pasienter med Parkinsons sykdom (for eksempel under 60 år) er det derimot vanlig å starte behandlingen med en dopaminagonist.

Vanlige bivirkninger er kvalme, svimmelhet og søvnighet. Andre mulige bivirkninger er ufrivillige bevegelser, oppstemthet, hallusinasjoner, forvirring eller vrangforestillinger. Disse bivirkningene er mindre vanlige. Faren for bivirkninger øker vanligvis med økende doser. Doseøkningen bør derfor foregå langsomt.

Forrige side Neste side