Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

Kirurgisk behandling av Parkinsons sykdom

Metoden for operasjon ved Parkinsons sykdom kalles dyp hjernestimulering (DBS) og innebærer implantasjon av elektroder. Under operasjonen føres elektrodene inn til de områdene i hjernen som vi vet er viktige for symptomene ved sykdommen. Ved hjelp av avansert MR og CT-teknikk kan man overvåke innsettingen av elektrodene nøye. Det er bare en liten fare for å skade hjernestrukturer under inngrepet. Elektrodene dypt i hjernen står i forbindelse med et batteridrevet apparat som sys inn under huden på brystkassen.

Det er godt dokumentert at slik behandling virker og lindrer de tre hovedsymptomene ved Parkinsons sykdom: skjelving, stivhet og nedsatt bevegelsesevne. Men operasjonen hjelper ikke mot de andre symptomene ved sykdommen som for eksempel de psykiske følgene. Før det er aktuelt med operasjon, er det nødvendig med en grundig utredning og avklaring. Klarer man å hjelpe pasienter med for eksempel forandring av medisineringen, vil dette foretrekkes før operasjon.

Kirurgisk behandling er spesielt aktuelt hos yngre pasienter, særlig dersom medikamentell behandling ikke lenger gir akseptabel effekt. Men det er også en forutsetning at medikamentene har noe effekt, fordi den kirurgiske behandlingen stimulerer de områdene hvor medisinene utøver sin virkning - og dersom de hjerneområdene er fullstendig ødelagt, vil heller ikke hjernestimulering hjelpe.

Alle operasjoner innebærer enn viss risiko for bivirkninger eller komplikasjoner. Internasjonalt angis en dødelighet på 0,4 prosent ved inngrepet. Andre alvorlige komplikasjoner som er rapportert, er varige nerveskader (1 prosent), hjerneslag, infeksjoner eller blodpropp. Stimulering kan også gi taleforstyrrelser. Psykiske symptomer er ikke sjeldne spesielt de første måneder etter inngrepet.

Denne type inngrep utføres ved nevrokirurgiske avdelinger på Rikshospitalet og St. Olavs hospital. 

Forrige side Neste side