Informasjon

Behandling av Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

Andre behandlingsmetoder

Et alternativ ved avansert sykdom er gjentatte injeksjoner eller kontinuerlig infusjon (pumpe) med dopaminagonisten apomorfin. Et annet avansert alternativ er en type gel som inneholder levodopa. En pumpe styrer mengden av medisinen som gis direkte i tynntarmen via en slange.   

Eksperimentelle metoder der spesialbehandlete stamceller settes inn på bestemte steder i hjernen har vist noe effekt i dyreeksperimenter. En klinisk studie er planlagt.  

Parkinson-pasienter er blant de gruppene som vil kanskje kunne oppleve nytte av genterapi. Det er foreløpig usikkert hva slags plass slik behandling vil få.

Forrige side Neste side