Informasjon

Påvisning av Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en diagnose som kan stilles på grunnlag av sykehistorien og funn ved legeundersøkelsen alene. Bildediagnostikk er strengt tatt ikke nødvendig.

Tidlig i sykdomsforløpet kan det ofte være vanskelig å påvise Parkinsons sykdom. Symptomene er gjerne vage, og de kommer og går på en uforutsigbar måte. Ofte blir de tolket som aldersrelaterte problemer i begynnelsen.

Det er heller ingen blodprøver eller bildeundersøkelser, f.eks røntgen, som kan påvise sykdommen.

På grunn av dette kan symptomene tidlig i forløpet mistolkes, og pasienten kan få stilt feil diagnose. Etter hvert som sykdommen skrider frem og symptomene blir mer karakteristiske, blir det lettere for legen å stille diagnosen Parkinsons sykdom.

Diagnosen baseres først og fremst på de karakteristiske symptomene, og ved en undersøkelse på legekontoret der legen gjør forskjellige tester for å vurdere nervesystemet ditt. Kriteriene for å stille diagnosen er at man har 2 eller flere av følgende 4 symptomer:

  1. Tremor (skjelving). Typisk er en langsom tremor i hånden, mest uttalt i hvile.
  2. Rigiditet (stivhet) i kroppen. Dette er ofte mest tydelig i armer og hender.
  3. Akinesi - som betyr vansker med starte og gjennomføre aktiviteter.
  4. Balanseproblemer - som kan arte seg som falltendens eller uvanlige kroppsholdninger, f. eks. tendens til å lute framover når en går.
Mr-maskin

For å kunne si sikkert at det er Parkinsons sykdom, vil det noen ganger være nødvendig å gjøre undersøkelser for å utelukke andre sykdommer med lignende plager. Det kan da være aktuelt å utføre f.eks CT- eller MR-undersøkelse av hjernen.

Ofte vil legen be deg forsøke en medisin kalt levodopa, som brukes i behandlingen av Parkinsons sykdom. Dersom du har god effekt av denne, er diagnosen svært sannsynlig.

parkinsons sykdom
Animasjon om Parkinsons sykdom

Vil du vite mer?