Informasjon

Praktiske råd ved Parkinsons sykdom

Når du har fått stilt diagnosen Parkinsons sykdom, er det en sykdom som vil vare livet ut. Da er det nyttig å vite hvordan du best skal leve med sykdommen.

Kosthold

Ingen spesielle næringsmidler eller vitaminer er vist å redusere plagene eller hindre sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. Et sunt og sammensatt kosthold med mye frukt, grønnsaker og fisk er imidlertid en fordel, ettersom det bidrar til å holde kroppen frisk og sterk og reduserer risiko for andre sykdommer. Dette er anbefalinger som ikke bare gjelder for parkinsonpasienter. Ved kroniske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom, er det imidlertid ekstra viktig å leve sunt.

Grønnsaker

Det er kjent at måltider med høyt innhold av protein kan redusere opptaket av en av de viktigste medisinene mot Parkinsons sykdom, levodopa. For å minske sannsynligheten for at dette skjer, bør du innta levodopa-holdige medisiner minst en halv time før mat eller minst én time etter mat. 

Forøvrig er det anbefalt at du spiser en diett som inneholder nok proteiner til å dekke det daglige behovet. Friske voksne har et proteinbehov som ligger på mellom 0,8 til 1,0 g/kg/døgn. Både hardt fysisk arbeid, vekttrening og sykdom kan øke proteinbehovet. Måltider med høy andel av protein kan legges til senere på dagen. 

Et spesielt poeng for Parkinson-pasienter er at de bør ta seg ekstra god tid med måltidene. Årsaken er at mange plages med svelgevansker, og dermed kan matrester lettere sette seg fast i halsen når de spiser. Sitt ned i fred og ro når du spiser, og unngå stressete måltider.

Fysisk aktivitet og øvelser

Illustrasjonsbilde

Fysisk aktivitet er svært viktig for parkinsonpasienter. Trening og øvelser vil ikke stanse sykdommen, men gjøre det lettere for deg å mestre de plagene den forårsaker, for eksempel gangvansker, balanseproblemer, taleproblemer og muskelsvakhet.

Viktige elementer i den fysiske aktiviteten bør være:

  • Aerobisk: Enhver øvelse som øker hjertefrekvensen, for eksempel rask gange.
  • Styrke: Øvelser som forbedrer styrke, for eksempel vekttrening.
  • Balanse: Øvelser som kan hjelpe folk med å forbedre balansen.
  • Tøyninger: Øvelser som forbedrer fleksibiliteten, for eksempel tøyningsøvelser, yoga eller pilates.

Treningen kan bestå av bevegelsesøvelser, gangtrening og øvelser for å kunne gjøre daglige gjøremål. Fysioterapeuter kan gi deg god hjelp med dette og lære deg øvelser som du senere kan utføre på egen hånd. Ved fysikalsk behandling / fysioterapi betaler du egenandel som teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2023 er 3040 kroner.

Parkinson-pasienter anbefales å trene på praktiske gjøremål for å opprettholde funksjon. Og man bør bevege kroppen regelmessig. Dette gjelder ikke bare bruk av armer, bein, rygg og mage, men også musklene i ansiktet og munnen. Problemer med tale kan ofte reduseres ved å gjøre regelmessige grimaser, tale- og ansiktsøvelser.

Mange steder finnes det egne treningsgrupper som er spesielt tilpasset personer med Parkinsons sykdom. Her kan du få veiledning av en erfaren instruktør, samtidig som du møter andre mennesker med sykdommen.

Sosialisering

Parkinsons sykdom kan føre til sosiale og kommunikative endringer som kan gjøre sosial omgang vanskeligere.

Disse inkluderer maskeansikt og talevansker (dysartri). Det kan også være vanskelig for en person med Parkinsons sykdom å gjenkjenne andres verbale og ikke-verbale følelsesmessige signaler. Dette kan føre til at folk føler seg isolerte og mindre ivrige etter å sosialisere seg.

Forskning viser at sterke sosiale bånd er avgjørende for hjernens helse. Å tilbringe tid med andre kan stimulere oppmerksomhet og hukommelse, styrke nervenettverket i hjernen og forbedre humøret.

Det er derfor viktig for personer med Parkinsons sykdom å delta i sosiale aktiviteter. Folk kan finne det lettere å gjøre det med folk de føler seg vel med eller ved å bli med i klubber og foreninger med andre med tilstanden.

Tilpasning i hjemmet og på jobben

Det finnes en rekke hjelpemidler for å gjøre daglige aktiviteter lettere. Det kan være redskaper som gjør det lettere å skrive, gåstøtter, forhøyede toalettseter og så videre. Hjelpemiddelsentralen vil kunne foreslå utstyr som kan hjelpe deg.

Vil du vite mer?