Informasjon

Praktiske råd ved Parkinsons sykdom

Når du har fått stilt diagnosen Parkinsons sykdom, er det en sykdom som vil vare livet ut. Da er det nyttig å vite hvordan du best skal leve med sykdommen.

Kosthold

Ingen spesielle næringsmidler eller vitaminer er vist å redusere plagene eller hindre sykdomsutviklingen ved Parkinsons sykdom. Et sunt og sammensatt kosthold med mye frukt, grønnsaker og fisk er imidlertid en fordel, ettersom det bidrar til å holde kroppen frisk og sterk og fri for andre sykdommer. Dette er anbefalinger som ikke bare gjelder for parkinsonpasienter. Ved kroniske sykdommer, som for eksempel Parkinsons sykdom, er det imidlertid ekstra viktig å holde seg sunn og å unngå andre sykdommer.

Grønnsaker

Enkelte forskere hevder at parkinsonpasienter bør redusere proteinnivået i kosten. Årsaken er at protein kan hindre effekten av levodopa, som er den mest brukte medisinen mot Parkinsons sykdom. Temaet er imidlertid omdiskutert, ettersom redusert proteininntak kan gi mangelsykdommer og vekttap, noe som vil kunne gi betydelig svekkelse. Vi vil derfor anbefale at du tar det opp med din lege, før du gjør større kostholdsendringer.

Et spesielt poeng for parkinsonpasienter er at de bør ta seg ekstra god tid med måltidene. Årsaken er at mange plages med svelgevansker, og de kan dermed lettere sette ting i halsen. Sitt ned i fred og ro når du spiser, og unngå stressete måltider.

Fysisk aktivitet og øvelser

Illustrasjonsbilde

Fysisk aktivitet er svært viktig for parkinsonpasienter. Trening og øvelser vil ikke stanse sykdommen, men gjøre det lettere for deg å mestre de plagene den forårsaker, for eksempel gangvansker, balanseproblemer, taleproblemer og muskelsvakhet.

Treningen kan blant annet bestå av bevegelsesøvelser, gangtrening og øvelser for å kunne gjøre daglige gjøremål. Fysioterapeuter kan gi deg god hjelp med dette og lære deg øvelser som du senere kan utføre på egen hånd. Ved fysikalsk behandling betaler du egenandel som teller med i opptjening til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2018 er 2 025 kroner.

Parkinsonpasienter anbefales å trene på praktiske gjøremål for å opprettholde funksjon. Og man bør bevege kroppen regelmessig. Dette gjelder ikke bare bruk av armer og bein, men også musklene i ansiktet og munnen. Problemer med tale kan ofte reduseres ved å gjøre regelmessige grimaser og ansiktsøvelser.

Mange steder finnes det egne treningsgrupper som er spesielt tilpasset personer med Parkinsons sykdom. Her kan du få veiledning av en erfaren instruktør, samtidig som du møter andre mennesker med sykdommen.

Tilpasning i hjemmet og på jobben

Det finnes en rekke hjelpemidler for å gjøre daglige aktiviteter lettere. Det kan være redskaper som gjør det lettere å skrive, gåstøtter, forhøyede toalettseter og så videre. Hjelpemiddelsentralen vil kunne foreslå utstyr som kan hjelpe deg.

Vil du vite mer?