Informasjon

Symptomene ved Parkinsons sykdom

Temaside om Korona

Andre symptomer

En rekke andre symptomer kan forekomme ved Parkinsons sykdom. Enkelte merker ingen av disse tillegssymptomene, mens andre er mer plaget med dem enn med hovedsymptomene.

Depresjon

Depresjon er et vanlig problem ved Parkinsons sykdom og kan oppstå tidlig i forløpet. I tillegg kan en del av de mest brukte medisinene mot sykdommen forsterke depresjon.

Følelsesmessige endringer

Enkelte personer med Parkinsons sykdom plages med angst eller utrygghet. Andre plages med tiltaksløshet, pessimisme eller dårlig motivasjon. Irritabilitet er også vanlig.

Hukommelsestap og langsom tankegang

Hos noen parkinsonpasienter blir tankegangen langsommere. De behøver mer tid for å tenke over ting eller å svare på spørsmål. Dette skyldes delvis sykdommen i seg selv, men det kan også være et av symptomene på depresjon. Evnen til å trekke logiske konklusjoner svekkes imidlertid ikke, det er bare tankeprosessen som går litt tregere.

Mange, kanskje de fleste, utvikler grader av sviktende mentale funksjoner. På diagnosetidspunktet har rundt en tredjedel svekket hukommelse. Åtte år etter at diagnosen Parkinsons sykdom er stilt, har om lag tre av fire pasienter utviklet demens.

Vanskeligheter med å tygge og svelge

En del pasienter opplever at det blir vanskelig å svelge og tygge. Dette kan føre til at mat og spytt blir liggende igjen i munnen, eller føre til sikling.

Talevansker

Omkring halvparten av parkinsonpasientene opplever vanskeligheter med å snakke. Dette kan arte seg i form av monoton tale, mye nøling, gjentaking av ord eller svært hurtig tale.

Vannlatingsproblemer og forstoppelse

Vannlatingsproblemer, for eksempel inkontinens eller hindret evne til å late vannet, kan forekomme hos noen pasienter med Parkinsons sykdom. Det samme gjelder forstoppelse. Disse problemene skyldes forstyrrelser i reguleringen av musklene i urinblære og tarm.

Hudproblemer

Mange parkinsonpasienter får fet, oljeaktig hud i ansiktet, spesielt i pannen og rundt nesen. Det er også vanlig med problemer i hodebunnen, noe som kan gi flass. Årsaken til disse problemene er overdreven svetting på grunn av økt aktivitet i enkelte deler av nervesystemet.

Søvnproblemer

Søvnproblemene kan arte seg på mange måter. Noen har problemer med å sovne om kvelden, eller våkner mange ganger gjennom natten. Andre plages av ubehagelige drømmer og mareritt.

Andre problemer

Cirka 70 prosent av parkinsonpasientene har svekket luktesans. Mange har også nedsatt fargesyn. Enkelte opplever varmefølelser, hetetokter, økt svetting eller brennende følelse i leggene.

Forrige side Neste side