Informasjon

Parkinsons sykdom, en oversikt

Parkinson sykdom skyldes at celler i hjernen som er med å styre bevegelser blir ødelagt. Symptomene kan komme snikende og det kan ta tid å få stilt riktig diagnose.

Årsak

Årsaken er i de fleste tilfeller ikke klarlagt, men man antar at sykdommen er et resultat av mange faktorer som virker sammen, inklusive aldring, arvelige faktorer og miljøpåvirkninger. 

Symptomer på Parkinsons sykdom (parkinsonisme) kan oppstå hos enkelte pasienter i forbindelse med annen hjernesykdom, for eksempel Alzheimers- eller Lewylegeme-demens. Parkinsonisme kan også opptre som bivirkning av medisiner (hyppigst antipsykotika), som følge av infeksjoner i sentralnervesystemet, karsykdom i hjernen, hodeskade, andre hjernesykdommer, eller forgiftninger. 

parkinsons sykdom
Animasjon om Parkinsons sykdom
Forrige side Neste side