Informasjon

Parkinsons sykdom, en oversikt

Diagnostikk

Diagnosen stilles på bakgrunn av de karakteristiske symptomene etter internasjonalt aksepterte kriterier. I de tidlige stadier av sykdommen kan diagnosen være vanskelig, blant annet fordi også andre sykdommer kan gi lignende plager. Etterhvert som sykdommen utvikler seg kan diagnosen stilles med økende sikkerhet.

Legen lytter til pasientens sykehistorie, eventuelt supplert med opplysninger fra pårørende dersom pasienten samtykker i det. Så gjennomfører legen en klinisk undersøkelse der hun observerer de typiske symptomer og funn. I Norge er det anbefalt at en pasient med mistanke om Parkinsons sykdom blir henvist til spesialist i nervesykdommer (nevrolog), for å få stilt diagnosen. 

Vanligvis er laboratorieprøver eller andre undersøkelser til liten nytte for å stille diagnosen. Tilleggsundersøkelser kan likevel være aktuelle ved vurdering av alternative sykdommer som årsak til pasientens plager.

Forrige side Neste side