Informasjon

Parkinsons sykdom, en oversikt

Behandling

Det er viktig at du forsøker å holde deg i fysisk aktivitet, da dette hjelper mot plagene. Du kan med fordel oppsøke fysioterapeut for å få veiledning i egenøvelser, belastning og trening. Henvisning fra lege er ikke lenger nødvendig for å få godkjent egenandel. Egenandelstaket for opptjening til frikort type 2 i 2021 er 2460 kroner.

Hensikten med medikamentell behandlingen er først og fremst å lindre symptomene. Det finnes ingen kjent behandling som kan helbrede tilstanden. Medikamentene som benyttes, virker ved å øke signalstoffet dopamin i hjernen. Det finnes flere typer medisiner med noe forskjellig virkning og ulike bivirkninger. Det er vanligvis nevrologen som avgjør hvilken medisin som skal velges i det enkelte tilfellet og hvordan videre behandling styres. 

Enkelte medisiner (MAO-B-hemmerne selegilin og rasagilin) er vist å kunne forsinke sykdomsutviklingen til en viss grad. Det er ikke uvanlig å starte med MAO-hemmere så snart diagnosen er stilt. De eldste pasientene har vanligvis for lite nytteeffekt av denne tilnærmingen. Når sykdommen er så plagsom at det går utover funksjon og livskvalitet, starter man med mer potent symptomdempende behandling. 

Når sykdommen er langtkommen og pasienten har særlig uttalte og invalidiserende plager, hender det at behandling med medisiner som tabletter ikke lenger gir den tilsiktede effekt. På dette tidspunktet kan andre typer behandling vurderes.

Avansert behandling mot Parkinsons sykdom omfatter gjentatte eller kontinuerlige injeksjoner av medisiner. Kontinuerlig tilførsel av flytende medisiner via en slange som ligger i magesekken (PEG-sonde) er et annet alternativ. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt med hjernekirurgi. Ved dyp hjernestimulering (DBS) opereres det inn elektroder i hjernens basalganglier som kobles til en pacemaker.

Forrige side Neste side