Informasjon

Parkinsons sykdom, en oversikt

Prognose

Sykdommen debuterer oftest etter fylte 50 år og varer livet ut. Forverring skjer vanligvis gradvis i løpet av år. I likhet med de fleste kroniske sykdommer varierer forløpet i stor grad. Hos noen vil sykdommen forverres betydelig i løpet få år, og noen vil ha god funksjon i over ti år etter at diagnosen er stilt.

Svingninger i funksjonsnivå er spesielt vanlig etter noen år med tablettbehandling. Det er også vanlig med såkalte on-off-fenomener. Det vil si at symptomene varierer brått fra god og bevegelig ("on"), til stiv og parkinsonistisk ("off"). Det at personer plutselig ikke klarer å gjøre noe som de klarte for få minutter siden, kan feiltolkes som vranghet eller uvilje.

Ved overdosering av medikamenter som brukes i behandlingen, kan pasienten oppleve ufrivillige bevegelser. Noen kan også få psykiske bivirkninger på grunn av den medikamentelle behandlingen, eller som en følge av selve sykdommen.

Over tid utvikler mange demens. I gjennomsnittet har omtrent hver tredje til fjerde pasient med Parkinsons sykdom demens. Demens er ganske vanlig ved langtkommen sykdom.

Forrige side Neste side