Informasjon

Isjias, prolaps i korsryggen

Bildeundersøkelser

Sykehistorien sammen med de funn legen gjør ved undersøkelse, gir rimelig sikker diagnose ved isjias. Ved vedvarende smerter eller ved mistanke om annen underliggende sykdom enn et prolaps, vil man ofte ta et røntgenbilde av ryggen. Dette er imidlertid ikke en undersøkelse som vil avsløre om det foreligger prolaps. Da må man gjøre CT eller MR. Disse undersøkelsene betraktes som forundersøkelser til operasjon. Dersom det er lite aktuelt å tenke på operasjon, er det også lite aktuelt å gjøre CT eller MR.

Når det bestemmes at det skal tas bilder, er CT som regel den undersøkelsen som foretrekkes, både fordi den utføres ved de fleste sykehus og røntgeninstitutt og fordi den er mindre kostnadskrevende enn MR. Det hender at både CT og MR viser prolaps som er uten betydning, og det hender at man kan overse prolaps - særlig på CT. I de tilfeller det er misforhold mellom funnene ved CT og de plagene pasienten har, anbefales det å gjøre MR.

Myelografi er en undersøkelse der det sprøytes kontrast inn i ryggmargskanalen. Det er en undersøkelse som benyttes lite i dag.

Forrige side Neste side