Informasjon

Isjias, prolaps i korsryggen

Hvordan er langtidsutsiktene?

De fleste som får isjias, har hatt ryggplager tidligere. Mange vil også oppleve fortsatte plager etter at isjiasperioden er over. De fleste som var i arbeid da de ble syke, kommer tilbake i tidligere arbeide, men pasienter med spesielt tungt arbeide kan ved tilbakevendende smerteepisoder ha effekt av å omskoleres til kroppslig lettere yrker. Det er ønskelig at denne prosessen kommer i gang raskt ut fra flere hensyn, og en løsning med aktiv sykmelding kan ha mye for seg. Det er ønskelig at kontakten med arbeidsplassen etableres igjen tidlig, og at det legges til rette for at du kan gjenoppta arbeidet snarest mulig. Det er faktisk slik at langvarig sykmelding reduserer mulighetene for å komme tilbake til arbeid.

Ved en eventuell operasjon vil man fjerne prolapset og restene av innholdet i skiva (det er da ikke lenger flytende!). En vellykket operasjon medfører at smertene forsvinner straks operasjonen er gjennomført. Skiven blir imidlertid tynnere og mindre fjærende ved en slik operasjon, og man mister noe bevegelighet i dette avsnittet av ryggen. På lengre sikt er det en tendens til at pasienter som blir operert, får noe større ryggplager enn de som ikke blir operert. Dette er en av grunnene til at man ofte er avventende og kun opererer dersom man har spesielle grunner som tilsier at det bør gjøres.

Ny forskning kan tyde på at pasienter med langvarige isjiasplager utover 4 måneder kan ha dårligere prognose enn de som blir operert i denne fasen.

Etter en operasjon gjelder de samme retningslinjer for arbeid og belastninger, som ellers. Også her er det å holde seg i aktivitet, samt generell styrking av muskler, viktig for å forebygge kroniske ryggplager.

Forrige side Neste side