Informasjon

Nakkeprolaps

Slitasje eller skade på en mellomvirvelskive i nakken kan føre til et prolaps som trykker mot nerver som går ut fra halsryggraden. Det kan gi utstrålende smerter i en arm og/eller svekket kraft i armen.

Hva er nakkeprolaps?

Nakkeryggraden
Nakkeryggraden

Hele ryggsøylen er bygd opp av beinvirvler. Mellom de enkelte beinvirvlene finner vi mellomvirvelskiver, eller det som også kalles ryggskiver. Disse skivene består av en hard ytre ring og en kjerne med mykere materiale sentralt. Ryggskivene har som funksjon å dempe trykk og belastninger som forplanter seg gjennom ryggsøylen. De virker som "støtputer". Samtidig fører mellomvirvelskivene til at vi kan utføre smidige bevegelser med ryggen, at nabovirvler til en viss grad kan beveges i forhold til hverandre. Man kan jo tenke seg hvordan det ville blitt dersom hele ryggen var et sammenhengende langt bein!

Over tid vil skivene bli utsatt for mye belastning, noe som kan føre til at skivene blir slitt. Slik slitasje kan medføre sprekkdannelse i den harde ytre ringen ("skallet"). Gjennom denne sprekken kan den mykere kjernen presses ut og bli som en stor "vorte" eller utvekst på mellomvirvelskiven. Denne utveksten kalles et skiveprolaps, og det kan skape problemer ved at prolapset kan trykke på nerver, ryggmarg, leddbånd etc.

Tverrsnitt av ryggvirvel, ryggmarg og nerver

Ryggsøylen er inndelt i nivå. De øverste 7 virvlene utgjør nakkeryggraden (cervikalkolumna). Et cervikalt prolaps vil da si en skade på en ryggskive i dette området.

Neste side