Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Operasjon ved isjias

Uten operasjon blir 75 prosent av pasientene med isjias bra i løpet av 3 måneder. Selv blant pasienter med vedvarende isjias går tilstanden ofte over av seg selv uten inngrep. Bildediagnostikk viser at de fleste utposninger fra mellomvirvelskiver (skivebrokk, diskusprolaps) krymper med tiden, og plagene lindres eller går over av seg selv. Fordelen med kirurgi er at operasjonen kan gjøre deg raskere frisk, og for noen pasienter kan raskere tilfriskning være verd risikoen. Ulempen med ethvert kirurgisk inngrep er at det ikke er komplikasjonsfritt. 

9932-2-484-lumbal-disskusprolaps-tversnit.jpg

I en studie2 der forskerne sammenlignet tidlig operasjon (innen 2 uker) med ingen eller sen operasjon, var omtrent like mange i de to gruppene symptomfrie etter 1 år. Imidlertid, ca. 40 prosent av de pasientene som opprinnelig ble behandlet uten operasjon, ble operert på et senere tidspunkt. Andre studier har også vist at det er trygt å behandle uten operasjon, og heller operere dersom smertene vedvarer eller er svært intense, eller ved truende lammelser. Fordelene med operasjon er raskere smertelindring, kortere rekonvalesens og kortere sykmeldinger. 

For pasienter med langvarig isjias står man derfor overfor valget om operasjon eller ikke-operasjon. Her er det viktig at pasient og lege samarbeider. Faktorer som taler for operasjon, er sterke smerter eller lammelser, eller manglende tålmodighet. Faktorer som taler mot operasjon, er at prognosen er god også uten operasjon, og at operasjoner innebærer en liten risiko for komplikasjoner. 

Forrige side Neste side