Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Temaside om Korona

Operasjon ved spondylolistese

Ved spondylolistese foreligger en forskyvning av en ryggvirvel. Over tid kan dette medføre forkalkningerer i ryggen, som igjen kan føre til at det blir trangt i ryggmargskanalen og ryggmarg eller nerver kan komme i klemme (spinalstenose). Gjennomgående er pasienter med denne tilstanden eldre enn isjiaspasienter. Tilstanden gir smerter både i ryggen og ned i bena.

Også ved denne tilstanden er det gjennomført en studie der forskerne sammenlignet kirurgi med ikke-kirurgi3. Men i løpet av den tiden studien varte, ble nesten alle i gruppen ikke-kirurgi operert på et senere tidspunkt på grunn av vedvarende eller økende smerter. Operasjonsmetoden her var spinalfusjon, det vil si avstiving.

Ikke-kirurgisk behandling har mindre effekt ved denne tilstanden. Spesielt i de tilfeller der det også foreligger spinalstenose, innsnevring av ryggmargskanalen, er det risiko for utvikling av varige nerveskader. Kirurgisk behandling er derfor å anbefale både fordi det gir raskere symptomlindring og fordi det minsker risikoen for nerveskader. På den annen side er dette et større kirurgisk inngrep enn isjiasoperasjon, og pasientene er i gjennomsnitt eldre, noe som øker risikoen for komplikasjoner.

Forrige side Neste side