Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Ryggkirurgi er ikke den endelige løsningen for alle med langvarige ryggsmerter. Men for noen med spesifikke ryggproblemer kan kirurgi være et alternativ, for andre vil kirurgi være en skuffelse.

Operasjon ved spondylolistese

Ved spondylolistese foreligger en forskyvning av en ryggvirvel. Over tid kan dette medføre forkalkningerer i ryggen, som igjen kan føre til at det blir trangt i ryggmargskanalen og ryggmarg eller nerver kan komme i klemme (spinalstenose). Gjennomgående er pasienter med denne tilstanden eldre enn isjiaspasienter. Tilstanden gir smerter både i ryggen og ned i bena.

Også ved denne tilstanden er det gjennomført en studie der forskerne sammenlignet kirurgi med ikke-kirurgi3. Men i løpet av den tiden studien varte, ble nesten alle i gruppen ikke-kirurgi operert på et senere tidspunkt på grunn av vedvarende eller økende smerter. Operasjonsmetoden her var spinalfusjon, det vil si avstiving.

Ikke-kirurgisk behandling har mindre effekt ved denne tilstanden. Spesielt i de tilfeller der det også foreligger spinalstenose, innsnevring av ryggmargskanalen, er det risiko for utvikling av varige nerveskader. Kirurgisk behandling er derfor å anbefale både fordi det gir raskere symptomlindring og fordi det minsker risikoen for nerveskader. På den annen side er dette et større kirurgisk inngrep enn isjiasoperasjon, og pasientene er i gjennomsnitt eldre, noe som øker risikoen for komplikasjoner.

Forrige side Neste side