Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Operasjon ved spinal stenose

Spinal stenose betyr at det er trangt i ryggmargskanalen. Dette er i de fleste tilfellene et resultat av en langsomt utviklende aldringsprosess som fører til forkalkninger som legger seg på benstrukturene. Symptomene er ryggsmerter og ryggstivhet, ofte med smerter og nummenhet i bena. Dette kan bli svært plagsomt og føre til redusert gangfunksjon og kroniske smerter. Graden av plager avgjør om det er behov for kirurgi. Vanlig standard behandling har vært et åpent kirurgisk inngrep hvor man avlaster trykk ved å fjerne deler av virvelbuen som ligger bak ryggmargen (laminektomi). I de senere år brukes også mikrokirurgiske teknikker for å lage trykkavlastning. En norsk studie viser at mikrokirurgisk teknikk gir like gode resultater på sykdommen som den tradisjonelle laminektomi, og pasientene kommer seg raskere etter inngrepet4. Mange steder er mikrokirurgisk operasjon nå blitt standard. 

Forrige side Neste side