Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Ryggkirurgi er ikke den endelige løsningen for alle med langvarige ryggsmerter. Men for noen med spesifikke ryggproblemer kan kirurgi være et alternativ, for andre vil kirurgi være en skuffelse.

Komplikasjoner ved kirurgi

I den norske studien som sammenliknet mikroskopisk kirurgi med laminektomi fikk ca. 12% av pasientene bivirkninger som hadde sammenheng med operasjonen4. Hyppigst var lekkasje av ryggmargsvæske, blødninger og sårinfeksjon. Urinveisinfeksjoner og vannlatningsproblemer forekom hos ca. 5%. Lungebetennelse forekom hos mindre enn 1 prosent, og blodpropp i legg eller lunger også hos mindre enn 1%. Det var ingen tilfeller av alvorlig nerveskade, og heller ingen dødsfall etter operasjon blant de 885 pasientene som var med i studien. 

Forrige side Neste side