Informasjon

Ryggkirurgi - hvem trenger det?

Temaside om Korona

Komplikasjoner ved kirurgi

I den norske studien som sammenliknet mikroskopisk kirurgi med laminektomi fikk ca. 12% av pasientene bivirkninger som hadde sammenheng med operasjonen4. Hyppigst var lekkasje av ryggmargsvæske, blødninger og sårinfeksjon. Urinveisinfeksjoner og vannlatningsproblemer forekom hos ca. 5%. Lungebetennelse forekom hos mindre enn 1 prosent, og blodpropp i legg eller lunger også hos mindre enn 1%. Det var ingen tilfeller av alvorlig nerveskade, og heller ingen dødsfall etter operasjon blant de 885 pasientene som var med i studien. 

Forrige side Neste side