Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Skader i ryggmargen gir ofte varige nevrologiske utfall. Den ryggmargsskadde må derfor trenes opp til å mestre et liv der han eller hun er lam i nedre del av kroppen.

Ryggmargsskaden

Skader i ryggmargen kan gi varige nevrologiske utfall. Det betyr at eventuelle lammelser og bortfall av følesans nedenfor skadestedet ikke vil bli bedre med tiden. Den ryggmargsskadde må derfor trenes opp til å mestre et liv der han eller hun er lam i nedre del av kroppen. Det betyr at den delen av overkroppen som har kraft og førlighet, må trenes opp til å utføre en del nye oppgaver. Den ryggmargsskadde må også trenes i å komme seg opp i og ut av rullestol, og vedkommende må lære seg en del teknikker for å løse problemer knyttet til blant annet vannlating og avføring.

Neste side