Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Spastisitet

Kramper og sterke muskelstramninger kan være et problem for mange. Det behandles i utgangspunktet med uttøyninger og bruk av legemidler. I uttalte tilfeller kan det opereres inn en pumpe som sprøyter inn et muskelavslappende middel (baklofen) direkte inn i ryggmargskanalen. Elektrisk stimulering blir unntaksvis benyttet. Det finnes flere medikamenter enn baklofen som kan ha effekt og botulinumtoksin A brukes ved lokalisert spastisitet

Forrige side Neste side