Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Kroniske smerter

Mange pasienter klager over smerter lokalisert til skadenivå eller under dette. Smerten kan være vanskelig å behandle. Siden den kan bli langvarig, er det viktig at pasient og lege sammen finner frem til et regime som gir best mulig effekt og som minsker faren for utvikling av narkomani. Dog vil noen få ha behov for og nytte av opiater. En lang rekke medikamenter kan forsøkes som alternativ til de vanedannende. Aktivisering av pasienten er imidlertid den mest effektive smertebehandling.

Forrige side Neste side