Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Opptrening

Målet med rehabiliteringen er at den ryggmargsskadde skal fungere mest mulig selvhjulpen i forhold til de restfunksjoner hen har. Det betyr at opptreningen innebærer å lære seg å løse dagliglivets mange oppgaver med den skaden man har: å komme seg ned i og opp av sengen, å utføre toalettfunksjoner, å lage seg mat, å komme opp i og ut av en rullestol, å komme seg inn i en bil, etc. For de med skader høyt oppe i nakken er det (ennå) ikke mulig å utføre disse funksjonene uten hjelp.

Planleggingen av hva man skal gjøre resten av livet starter også i denne fasen. For noen kan det være aktuelt å komme tilbake til en tidligere jobb, for andre er det nødvendig med omskolering og start på ny utdannelse. For alle er det nødvendig at endringer blir gjort i hjemmet. På slutten av rehabiliteringsperioden er det viktig med flere hjemmebesøk for å teste ut om forholdene er lagt tilfredsstillende til rette for å klare å leve hjemme.

Forrige side Neste side