Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Sirkulasjon

Det anbefales profylaktisk behandling med blodfortynnende medisiner i tre måneder etter skade ved komplette skader. Pasienter, både med komplette og inkomplette skader som har tilleggsrisiko for tromboembolier, bør fortsette behandlingen frem til utskrivning.

Blodfortynnende behandling (antikoagulasjon) består i den første tiden som regel av injeksjoner (lavmolekylært heparin), men etterhvert går man over til blodfortynnende i tablettform og bruk av elastiske strømper på bena fortsetter. Det kan også være aktuelt å gi medikamenter som bidrar til å heve blodtrykket, da dette etter den akutte fasen ofte blir lavt. Særlig for de med skader høyt oppe i ryggen og nakken kan et lavt blodtrykk være et problem. De blir svimle og føler seg uvel når de kommer opp fra liggende stilling. Etter hvert vil tilstanden bedre seg av seg selv.

Forrige side Neste side