Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Vannlating

Siden den ryggmargsskadde har mistet kontrollen over vannlatingen, må urinblæren tømmes ved å sette inn et kateter. Hvis håndfunksjonen er bevart, vil man trene opp pasienten i å kateterisere seg selv. Med timers mellomrom fører pasienten inn et kateter, tømmer blæren og trekker kateteret ut igjen. I andre tilfeller vil man la kateteret ligge inne konstant. Dersom det er problemer med kateteriseringen, opereres det inn et kateter gjennom huden for en kort periode.

Problemet med kateterisering er at det gir stor risiko for urinveisinfeksjoner og for dannelse av steiner i urinblæra. Risikoen for disse problemene er mye mindre ved bruk av ikke vedvarende kateterisering, og derfor foretrekkes denne om det er mulig.

Både urinveisinfeksjoner og stendannelse i urinblærer krever behandling. Urinveisinfeksjoner må behandles med antibiotika for å unngå at infeksjonen sprer seg opp til nyrene og eventuelt ut i blodet. Særlig de første månedene etter skaden er det viktig å holde urinveiene frie for bakterier, og utstrakt bruk av antibiotika er ofte nødvendig i denne perioden. 

Forrige side Neste side