Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Forebygging av trykksår

Trykksår

Fordi den ryggmargsskadde er ute av stand til å registrere ubehag og smerter fra de lammede områdene, er det en konstant fare for utvikling av trykksår. Den skadde (og omgivelsene) må derfor lære seg rutiner som forebygger slike sår. Både når vedkommende ligger og sitter er det nødvendig med stillingsforandringer og leieforandringer som avlaster trykket fra utsatte hudområder. Sengens underlag er svært viktig og sitteputer i alle seter skal være spesielt tillaget.

Forrige side Neste side