Informasjon

Rehabilitering etter ryggmargsskade

Mobilisering og kalksvinn

Det at man hele tiden er i ro, medfører kalksvinn fra skjelettet og øker på sikt faren for beinbrudd. Mobilisering, det å komme seg opp fra sengen, forebygger i noen grad avkalkningen av skjelettet, men har man lammelser i bena vil den fraværende bruken føre til uttalt beinskjørhet. Mobilisering er dessuten gunstig for blodtrykksreguleringen og styrker det øvrige muskel- og skjelettapparatet.

Forrige side Neste side