Informasjon

Ryggmargsskade

Temaside om Korona

Sykehistorie og funn, akutt

Dersom bakgrunnen for tilstanden er en ulykke eller et uhell vil ofte den tilskadekomne være alvorlig skadet og bevisstløs, slik at det ikke er mulig å kommunisere med vedkommende. Andre ganger er vedkommende bevisst og merker umiddelbart at følelsen i nedre del av kroppen er borte, og vedkommende er heller ikke i stand til å bevege for eksempel bena.

Ved undersøkelse finner man at den skadede er uten kraft i underkroppen, eventuelt også i armene dersom skaden sitter høyt i nakken. Ofte er blodtrykket lavt og pulsen langsom.

Forrige side Neste side