Informasjon

Ryggmargsskade

Temaside om Korona

Forflytning av den skadede

Løfteteknikk ved nakke og ryggskader

På skadestedet må det utvises den største forsiktighet for å unngå at skaden forverres. Man må ikke løfte, snu eller få den skadede til å sitte opp. Alle bevegelser i nakke og rygg må unngås. Unngå eller innskrenk manøvre som kan forandre akseforholdene på skadestedet i ryggen. Ikke bøy den skadede fremover! Det må alltid sørges for best mulig stabilitet i forbindelse med løfting og snuing av den skadede. Flere personer (3-4) bør delta i manøvreringen av den skadde slik at det ikke oppstår bevegelser på skadestedet i ryggen. Stiv nakkekrage må brukes under transport og i forbindelse med undersøkelser på røntgenavdelingen ved mistanke om nakkeskade. Sikre stabilitet ved å støtte opp pasienten med sandsekker. Bevisstløse ved ulykker bør behandles som om de har ryggmargsskade.

Som ledd i vanlig førstehjelp må man sikre at den skadde puster og at sirkulasjonen fungerer. Andre skader behandles eller tas hensyn til.

Forrige side Neste side