Informasjon

Ryggmargsskade

Temaside om Korona

Vurdering av skadeomfang

Hvor stort funksjonstapet blir kan i stor grad forutsies som følge av skadeomfanget. En komplett skade uten tegn til bedring etter åtte uker forblir komplett. 

Ved hjelp av bildeundersøkelser kan man gjøre kvalifiserte anslag om skadeomfanget allerede rett etter skaden. Symptomene rett etter skaden er mer lunefulle. Timer etter skaden kan ryggmargen være midlertidig satt ut av funksjon som følge av skaden, uten at det nødvendigvis er en permanent skade. Særlig de første 5-6 ukene kan lammelser og funksjonstap være midlertidige, eller være av en annen grad, sammenliknet med hva det permanente funksjonstapet vil vise seg å være. Ved ukomplette skader tar det ofte 1-2 år før man vet hvor stor den permanente skaden vil bli.

Forrige side Neste side