Informasjon

Ryggmargsskade

Temaside om Korona

Konsekvenser av tverrsnittsskade

Når den akutte fasen er over, den skadede stabilisert og innlagt sykehus, vil man kartlegge omfanget av skaden. Ved tverrsnittslesjoner der forbindelsen til nedre del av ryggmargen er brutt, vil man finne følgende:

 • Lammelser. Med tiden vil det føre til muskelsvinn, stramninger/ krampe i muskulaturen (spastisitet), og hvis man ikke driver med forebyggende behandling, så vil leddene kunne stivne (kontrakturer).
 • Bortfall av følelse. Dette innebærer blant annet en betydelig risiko for utvikling av trykksår/ liggesår.
 • Pustevansker hvis skaden sitter i øvre del av ryggen og nakken.
 • Vannlatingsplager. Man mister kontrollen over vannlatingen og det er på sikt risiko for urinveisinfeksjoner og nyreskade.
 • Tarmtømningsproblemer. Kontrollen over avføringen mistes og man kan få problemer med forstoppelse.
 • Seksualfunksjonen skades.
 • Som følge av den fysiske inaktiviteten kan det oppstå stoffskifteendringer.
 • Inaktivitet fører også til avkalkning av skjelettet med økt risiko for beinbrudd på sikt.
 • Blodtrykksendringer. Blodtrykket kan både bli for lavt og for høyt. Den første tiden på sykehuset vil man måle blodtrykket jevnlig.
 • Blodpropp. Fordi den skadede blir liggende inaktiv, er det økt risiko for blodpropp i leggen.
 • Økt svettetendens. Fordi temperaturreguleringen er skadet, kan det føre til ukontrollert svetting.
Forrige side Neste side