Informasjon

Ryggmargsskade

Temaside om Korona

Kort om behandlingen

Behandlingen av den skadede starter umiddelbart. Det er et omfattende opplegg der mange fagpersoner er involvert. Behandlingen kan inndeles i følgende faser:

  • Akuttbehandling på skadestedet
  • Akuttbehandling på sykehuset
  • Tidlig rehabilitering
  • Full rehabilitering
  • Utskrivning
  • Oppfølging

Behandlingen pågår i lang tid, og målet er at den skadede skal bli mest mulig selvhjulpen. Du kan lese mer om dette i andre informasjonsskriv.

Forrige side Neste side