Informasjon

Tranvers myelitt

Transvers myelitt er en akutt betennelse i ryggmargen som kan føre til forbigående eller varige lammelser.

Temaside om Korona

Hva er transvers myelitt?

Transvers myelitt er en akutt betennelsestilstand i et avgrenset område av ryggmargen. Betennelsen oppstår typisk akutt - i løpet av få timer, eller subakutt, det vi si litt mer langsomt med gradvis utvikling over 1-2 uker. Betennelsen fører oftest raskt til utvikling av lammelser og svekket følelse i huden nedenfor skaden, og til forstyrrelse av tarm- og/eller blærefunksjon. 

Forekomst

Transvers myelitt er sjelden. Tilstanden kan være utslag av annen sykdom, men den formen hvor man har transvers myelitt uten kjent årsak oppstår hos ca. 1-4 personer per 1 million innbyggere. 

Årsaker

Når transvers myelitt oppstår uten kjent årsak, kalles tilstanden idiopatisk transvers myelitt. Ved noen kjente sykdommer kan tranvers myelitt forekomme som en del av sykdommen - dette gjelder blant annet Multippel sklerose (MS) og Neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD). 

Symptomer og tegn

Symptomene starter som regel ganske brått, i løpet av timer eller få dager. De første symptomene er ofte nummenhet eller prikking i huden som gradvis sprer seg oppover på kroppen. Det er ikke uvanlig at man samtidig har smerter i ryggen, svarende til området for betennelsen. Etter hvert utvikles lammelser - som oppleves som gradvis økende svakhet i bena. De fleste får også forstyrrelse av vannlatning og avføring, fordi nervene som styrer disse funksjonene også skades ved betennelse i ryggmargen. 

Noen har feber og allmennsymptomer i forbindelse med eller før sykdomsutbruddet. 

Som regel blir det en gradvis forverring av lammelser og svekkelse av følelse i huden slik at man blir helt lam i beina og mister følelsen i huden fullstendig. Dette kan gå raskt - i løpet av få timer, eller utvikle seg mer langsomt - opp mot 3 uker. Deretter går vanligvis symptomene gradvis helt eller delvis tilbake. 

Hos 2 av 3 pasienter utvikles fullstendig lammelse i beina, og noen kan også få kraftsvekkelse i armene. Noen får pustevansker på grunn av lammelse av pustemuskler. Vannlatning og avføring kan stanse helt opp og kreve kunstig tømning. 

Diagnostikk

Ved mistanke om denne sykdommen vil den syke alltid bli lagt inn på sykehus i akutt fase. Slike alvorlige symptomer fører til at man må ta MR eller CT-undersøkelse av ryggmarg og hjerne, og undersøkelse av ryggmargsvæske (ved spinalpunksjon) for å utelukke andre årsaker, og for å bekrefte diagnosen transvers myelitt. 

Behandling

Når diagnosen er stilt er det vanlig å behandle med sterke betennelsesdempende medisiner (kortikosteroider), og eventuelt andre immundempende medisiner. I tillegg trenger pasienten vanlig intensivbehandling og behandling av smerter. 

Forløp og prognose

Sykdommen når et maksimum i løpet av 1-2 uker, og går deretter som regel gradvis tilbake. Det angis at ca. 1 av 3 blir helt friske, 1 av 3 får lette/svake plager, mens 1 av 3 får varige lammelser, og eventuelt varige funksjonsforstyrrelser av tarm og urinblære. 

Tilbakefall er sjelden, men kan forekomme, spesielt dersom myelitten er ledd i sykdommen MS eller NMOSD (se over).