Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som i tiltagende omfang ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og motoriske del av hjernebarken.

Hva er amyotrofisk lateralsklerose?

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) er en sykdom som i tiltakende omfang ødelegger nerver i ryggmarg og hjerne. Det er bare nerver som styrer kroppens motorikk (motoriske nerver), det vil si muskler og bevegelser, som rammes.

Typisk for motoriske nerver er at de sender signaler ut i kroppen fra sentralnervesystemet. Nerver som har ansvar for følelse i kroppen, sensoriske nerver, blir ikke ødelagt ved ALS. De sensoriske nervene fører signaler inn til sentralnervesystemet. Siden det er de motoriske nervene som ødelegges, vil forbindelsene til musklene bli dårligere. Når denne kontakten eller stimulansen minsker, vil muskelmassen etter hvert skrumpe inn og musklene bli svakere. Det utvikler seg det legene kaller muskelatrofi og pasienten får vansker med å utføre bevegelser som å gå, løpe, løfte, bære, gjøre håndarbeid.

Det skilles mellom øvre og nedre motoriske nerver. De øvre motoriske nerver befinner seg i hjernen, hjernestammen og som lange nervebaner i ryggmargen. De nedre motoriske nerver utgår fra ryggmargen. Skader på henholdsvis øvre og nedre motoriske nerver gir to ulike typer nerveskader som kan påvises ved legeundersøkelse. ALS-sykdommen omfatter både øvre motoriske og nedre motoriske nerveskader.

Animasjon av amyotrofisk lateralsklerose (ALS)
Neste side