Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Temaside om Korona

Forekomst

I Norge er det ca 300-400 personer som har diagnosen ALS. Det oppstår cirka 3 nye tilfeller pr. 100.000 innbygger hvert år. Det har blitt registrert en jevn økning av forekomsten i Norge over de siste 50 årene. Menn rammes litt hyppigere enn kvinner (1,6:1). Sykdommen rammer stort sett personer over 50 år, men yngre personer kan også rammes. Gjennomsnittsalder ved sykdomsstart er cirka 55 år.

Forrige side Neste side