Informasjon

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)

Temaside om Korona

Diagnosen

Diagnosen stilles først og fremst ut i fra funn legen gjør når han eller hun undersøker den syke. Undersøkelsen vil avdekke tap av muskelmasse, nedsatt kraft og eventuelt lammelser. Det foreligger ikke tap av sensoriske funksjoner. Samtidig vil den syke berette om en tilstand som har forverret seg over tid.

Det er ingen blodprøver eller bildediagnostikk som bekrefter diagnosen. Blodprøver vil som regel tas for å utelukke andre mulige sykdommer. MR av hjerne og ryggmarg benyttes også til å utelukke andre sykdommer. En undersøkelse som kalles EMG (elektromyografi), vil kunne gi nyttig informasjon. EMG vil avdekke typiske skader på de motoriske nervefibrene selv om nerveledningshastigheten er normal. I noen tilfeller vil man ta en vevsprøve (biopsi) av musklene for å utelukke muskelsykdom.

Forrige side Neste side